Poď Hore

ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Život nám prináša rôzne situácie. Niekedy sa nám kráča ľahšie, inokedy nám cestu sťažia rozmanité nepredvídané a náročné okolnosti. Vtedy zvyčajne zmobilizujeme všetky sily a snažíme sa situáciu zvládnuť čo najlepšie. Je skvelé, ak sa v ťažkej chvíli máme o koho oprieť, ak môžeme cez náročné životné chvíle kráčať s niekým po boku.

Ponúkam Vám takéto sprevádzanie vo chvíľach, keď sa veci v živote zamotajú, keď sa potrebujete zorientovať, upokojiť myšlienky. Pomôžem Vám získať iný pohľad či nabrať trochu sily na hľadanie svojho riešenia a cesty. Nemám v rukáve zázračné tabletky ani hotové riešenia na Vaše problémy, ale rada pôjdem chvíľu s Vami. Spolu budeme hľadať to riešenie, ktoré je najlepšie práve pre Vás vo Vašej špecifickej situácii a okolnostiach.

Život nás neustále oslovuje, vyzýva a kladie nám otázky, a je na nás odpovedať mu. Pritom tieto odpovede hľadá každý z nás sám, nemôžu prísť zvonku. Sú jedinečné presne tak, ako sme jedineční aj my. Ak sa nám ich darí nachádzať, sme o krok bližšie k tomu, aby sme svoj život žili s vnútorným súhlasom.

Na tejto ceste hľadania zmysluplnosti v živote rada pôjdem kúsok s Vami.

O mneMoja ponuka

Kto som

môj život

Moje meno je Mgr. Eva Falisová, psychológiu som vyštudovala v rokoch 2004 – 2009 na Trnavskej univerzite v Trnave. To, ako sa pozerajú na svet iní ľudia a ako žijú svoj život ma však zaujímalo od mala. Vždy som rada pozorovala druhých ľudí a premýšľala nad tým, ako asi premýšľajú oni. Už na strednej škole ma to ťahalo smerom k psychológii, ale nechala som sa odradiť vetou: „Ale tam budeš potrebovať matematiku...“ Keďže tá nikdy nepatrila k mojim silným stránkam, bolo rozhodnuté. Od pomoci druhým som sa však nedala odradiť, a tak som najskôr vyštudovala smer Sociálna pedagogika na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý som skončila ako Mgr. v roku 2003. Začala som pracovať s deťmi s poruchami správania v Krízovom centre v Starej Ľubovni. Túžba študovať psychológiu však bola silnejšia a pridala sa k nej aj túžba porozumieť lepšie týmto deťom a tiež mať viac nástrojov, ako im pomôcť. A tak som sa v roku 2004 rozhodla opäť vrátiť do študentských lavíc a začala som študovať konečne svoju vysnívanú psychológiu.

Už pred nástupom na štúdium som sa stretla s myšlienkami V.E.Frankla a jeho teóriou, ktorú som bližšie spoznávala aj počas štúdia. Po skončení školy som sa zamestnala ako psychológ v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Trnave, odkiaľ som ale po pár mesiacoch odišla venovať sa najkrajšiemu povolaniu – mama. To tvorilo moju hlavnú obsahovú náplň najbližších desať rokov, počas ktorých sa nám narodili štyri krásne deti. Tie sú pre mňa doteraz nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie a radosti, ale aj poriadnou výzvou :-). Počas materskej dovolenky som sa aj vďaka obrovskej podpore manžela a celej rodiny stala frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Existenciálnej analýze a logoterapii organizovaného spoločnosťou SLEA Česká republika, v súčasnosti som v supervíznej časti.

V roku 2020 som absolvovala Kurz práce s traumou v českej SLEA v Prahe. Ďalej sa priebežne vzdelávam a rozvíjam v oblasti psychológie, ktorá ma stále teší, baví a napĺňa.

V súčasnosti pracujem na čiastočný úväzok ako psychológ v Dennom detskom sanatóriu FN TT a venujem sa individuálnej práci s klientom.

Čo ponúkam

Moje zameranie a práca

Som psychológ a pôsobím v Trnave. Pri svojej práci vychádzam z myšlienok existenciálnej analýzy a logoterapie. Tento smer vníma človeka ako bytosť trojdimenzionálnu – teda jednotu fyzickú, psychickú a noetickú (hľadajúcu zmysel a podstatu, iným slovom to, o čo mi v živote ide). Spolu s Vami sa rada pozriem na situácie, ktoré nám niekedy život prinesie či bloky, v ktorých sa v priebehu života ocitáme a pomôžem Vám ich postupne rozmotávať.

Môžete sa na mňa obrátiť v nasledujúcich otázkach:

Orientácia vživote

strata orientácie v živote, prežívanie pocitov bezzmyselnosti, prázdnoty

Osobnostný rast

túžba po slobodnejšom živote, autentickom prežívaní, lepšom zvládaní stresu, predchádzanie syndrómu vyhorenia

Vzťahové problémy

ťažkosti v partnerskom, rodičovskom či kamarátskom (príp. inom) vzťahu, rodinné problémy

Emočné ťažkosti

prežívanie smútku, depresívnych myšlienok, straty blízkej osoby

Strach

prežívanie rôznych strachov, úzkostných myšlienok, záchvatov paniky

Zvládanie náročných životných situácií

hľadanie osobných zdrojov pre zvládnutie náročnej situácie, práca s traumatickými zážitkami

Cenník

Som tu pre vás

Pracujem na priamu platbu – bez spolupráce so zdravotnými poisťovňami.

Individuálne  sedenie

Individuálne sedenie trvá 50 minút – cena je 30eur. Ponúkam možnosť zľavy pre študentov a rodičov na RD.

Na stretnutie je nutné sa vopred objednať na telefonicky alebo prostredníctvom emailu. Stretnutie je možné bezplatne zrušiť najneskôr 24 hodín pred termínom.

Ak chcete žiť šťastný život
zamerajte sa na cieľ
nie na ľudí alebo na veci.

— Albert Einstein —

Kontakt

Tel: +421 (0) 905 697 078

Stretnutie je možné bezplatne zrušiť
najneskôr 24 hodín pred termínom.

eva@zmysluplnyzivot.sk
www.zmysluplnyzivot.sk

Meno
Email
Správa